the mountain mixed media on Tibetan paper 38 x 21 . . .

the mountain

mixed media on Tibetan paper

38 x 21

.

.

.

 the river mixed media on Tibetan paper 38 x 21 . . .

the river

mixed media on Tibetan paper

38 x 21

.

.

.

 the earthly mixed media on Tibetan paper 38 x 21 . . .

the earthly

mixed media on Tibetan paper

38 x 21

.

.

.

 flow 48 x 26 mixed media on Tibetan paper

flow

48 x 26

mixed media on Tibetan paper

 three vessels mixed media on Tibetan paper 48 x 25.5 . . . .

three vessels

mixed media on Tibetan paper

48 x 25.5

.

.

.

.

 cosmos mixed media on Tibetan paper 48 x 25.5 . . . .

cosmos

mixed media on Tibetan paper

48 x 25.5

.

.

.

.

 cup half full mixed media on Tibetan paper 48 x 25.5 . . . .

cup half full

mixed media on Tibetan paper

48 x 25.5

.

.

.

.

 magnets mixed media on Tibetan paper 48 x 25.5 sold . . . .

magnets

mixed media on Tibetan paper

48 x 25.5

sold

.

.

.

.

 atlas mixed media on Tibetan paper 48 x 26 . . .

atlas

mixed media on Tibetan paper

48 x 26

.

.

.

 trikonasana mixed edia on Tibetan paper 48 x 25.5 . . . .

trikonasana

mixed edia on Tibetan paper

48 x 25.5

.

.

.

.

 chichten itza mixed media on Tibetan paper 48 x 25. sold . . . .

chichten itza

mixed media on Tibetan paper

48 x 25.

sold

.

.

.

.

 time piece, year twelve mixed media on Tibetan paper 48 x 25.5 sold . . . .

time piece, year twelve

mixed media on Tibetan paper

48 x 25.5

sold

.

.

.

.

 the gate mixed media on Tibetan paper 48 x 25.5 sold . . . .

the gate

mixed media on Tibetan paper

48 x 25.5

sold

.

.

.

.

 half discs mixed media on Tibetan paper 48 x 25.5 . . . .

half discs

mixed media on Tibetan paper

48 x 25.5

.

.

.

.

 arbitrary boundary mixed media on Tibetan paper 48 x 25.5 . . . .

arbitrary boundary

mixed media on Tibetan paper

48 x 25.5

.

.

.

.

 autocrats’ ring mixed media on Tibetan paper 48 x 25.5 . . . .

autocrats’ ring

mixed media on Tibetan paper

48 x 25.5

.

.

.

.

 sumi mixed media on Tibetan paper 48 x 25.5 . . . .

sumi

mixed media on Tibetan paper

48 x 25.5

.

.

.

.

 milky way mixed media on Tibetan paper 48 x 25.5 . . . .

milky way

mixed media on Tibetan paper

48 x 25.5

.

.

.

.

 totem mixed media on Tibetan paper 48 x 25.5 . . . .

totem

mixed media on Tibetan paper

48 x 25.5

.

.

.

.

 dove mixed media on Tibetan paper 48 x 25.5 sold . . . .

dove

mixed media on Tibetan paper

48 x 25.5

sold

.

.

.

.

 kali lotus mixed media on Tibetan paper 48 x 25.5 . . . .

kali lotus

mixed media on Tibetan paper

48 x 25.5

.

.

.

.

 mandoria mixed media on Tibetan paper 48 x 25.5 . . . .

mandoria

mixed media on Tibetan paper

48 x 25.5

.

.

.

.

 Giacometti mixed media on Tibetan paper 48 x 25.5 sold . . . .

Giacometti

mixed media on Tibetan paper

48 x 25.5

sold

.

.

.

.

 awaken mixed media on Tibetan paper 48 x 25.5 . . . .

awaken

mixed media on Tibetan paper

48 x 25.5

.

.

.

.

 parabolas mixed media on Tibetan paper 48 x 25.5 . . . .

parabolas

mixed media on Tibetan paper

48 x 25.5

.

.

.

.

 queenie mixed media on Tibetan paper 48 x 25.5 sold . . . .

queenie

mixed media on Tibetan paper

48 x 25.5

sold

.

.

.

.

 aerial sites mixed media on Tibetan paper 48 x 25.5 sold . . . .

aerial sites

mixed media on Tibetan paper

48 x 25.5

sold

.

.

.

.

 world turtle mixed media on Tibetan paper 48 x 25.5 . . . .

world turtle

mixed media on Tibetan paper

48 x 25.5

.

.

.

.

 yo yo mixed media on Tibetan paper 48 x 25.5 . . . .

yo yo

mixed media on Tibetan paper

48 x 25.5

.

.

.

.

 synchrony mixed media on Tibetan paper 48 x 25.5 sold . . . .

synchrony

mixed media on Tibetan paper

48 x 25.5

sold

.

.

.

.

 realm reflection mixed media on Tibetan paper 48 x 26 . . .

realm reflection

mixed media on Tibetan paper

48 x 26

.

.

.

 the mountain mixed media on Tibetan paper 38 x 21 . . .
 the river mixed media on Tibetan paper 38 x 21 . . .
 the earthly mixed media on Tibetan paper 38 x 21 . . .
 flow 48 x 26 mixed media on Tibetan paper
 three vessels mixed media on Tibetan paper 48 x 25.5 . . . .
 cosmos mixed media on Tibetan paper 48 x 25.5 . . . .
 cup half full mixed media on Tibetan paper 48 x 25.5 . . . .
 magnets mixed media on Tibetan paper 48 x 25.5 sold . . . .
 atlas mixed media on Tibetan paper 48 x 26 . . .
 trikonasana mixed edia on Tibetan paper 48 x 25.5 . . . .
 chichten itza mixed media on Tibetan paper 48 x 25. sold . . . .
 time piece, year twelve mixed media on Tibetan paper 48 x 25.5 sold . . . .
 the gate mixed media on Tibetan paper 48 x 25.5 sold . . . .
 half discs mixed media on Tibetan paper 48 x 25.5 . . . .
 arbitrary boundary mixed media on Tibetan paper 48 x 25.5 . . . .
 autocrats’ ring mixed media on Tibetan paper 48 x 25.5 . . . .
 sumi mixed media on Tibetan paper 48 x 25.5 . . . .
 milky way mixed media on Tibetan paper 48 x 25.5 . . . .
 totem mixed media on Tibetan paper 48 x 25.5 . . . .
 dove mixed media on Tibetan paper 48 x 25.5 sold . . . .
 kali lotus mixed media on Tibetan paper 48 x 25.5 . . . .
 mandoria mixed media on Tibetan paper 48 x 25.5 . . . .
 Giacometti mixed media on Tibetan paper 48 x 25.5 sold . . . .
 awaken mixed media on Tibetan paper 48 x 25.5 . . . .
 parabolas mixed media on Tibetan paper 48 x 25.5 . . . .
 queenie mixed media on Tibetan paper 48 x 25.5 sold . . . .
 aerial sites mixed media on Tibetan paper 48 x 25.5 sold . . . .
 world turtle mixed media on Tibetan paper 48 x 25.5 . . . .
 yo yo mixed media on Tibetan paper 48 x 25.5 . . . .
 synchrony mixed media on Tibetan paper 48 x 25.5 sold . . . .
 realm reflection mixed media on Tibetan paper 48 x 26 . . .

the mountain

mixed media on Tibetan paper

38 x 21

.

.

.

the river

mixed media on Tibetan paper

38 x 21

.

.

.

the earthly

mixed media on Tibetan paper

38 x 21

.

.

.

flow

48 x 26

mixed media on Tibetan paper

three vessels

mixed media on Tibetan paper

48 x 25.5

.

.

.

.

cosmos

mixed media on Tibetan paper

48 x 25.5

.

.

.

.

cup half full

mixed media on Tibetan paper

48 x 25.5

.

.

.

.

magnets

mixed media on Tibetan paper

48 x 25.5

sold

.

.

.

.

atlas

mixed media on Tibetan paper

48 x 26

.

.

.

trikonasana

mixed edia on Tibetan paper

48 x 25.5

.

.

.

.

chichten itza

mixed media on Tibetan paper

48 x 25.

sold

.

.

.

.

time piece, year twelve

mixed media on Tibetan paper

48 x 25.5

sold

.

.

.

.

the gate

mixed media on Tibetan paper

48 x 25.5

sold

.

.

.

.

half discs

mixed media on Tibetan paper

48 x 25.5

.

.

.

.

arbitrary boundary

mixed media on Tibetan paper

48 x 25.5

.

.

.

.

autocrats’ ring

mixed media on Tibetan paper

48 x 25.5

.

.

.

.

sumi

mixed media on Tibetan paper

48 x 25.5

.

.

.

.

milky way

mixed media on Tibetan paper

48 x 25.5

.

.

.

.

totem

mixed media on Tibetan paper

48 x 25.5

.

.

.

.

dove

mixed media on Tibetan paper

48 x 25.5

sold

.

.

.

.

kali lotus

mixed media on Tibetan paper

48 x 25.5

.

.

.

.

mandoria

mixed media on Tibetan paper

48 x 25.5

.

.

.

.

Giacometti

mixed media on Tibetan paper

48 x 25.5

sold

.

.

.

.

awaken

mixed media on Tibetan paper

48 x 25.5

.

.

.

.

parabolas

mixed media on Tibetan paper

48 x 25.5

.

.

.

.

queenie

mixed media on Tibetan paper

48 x 25.5

sold

.

.

.

.

aerial sites

mixed media on Tibetan paper

48 x 25.5

sold

.

.

.

.

world turtle

mixed media on Tibetan paper

48 x 25.5

.

.

.

.

yo yo

mixed media on Tibetan paper

48 x 25.5

.

.

.

.

synchrony

mixed media on Tibetan paper

48 x 25.5

sold

.

.

.

.

realm reflection

mixed media on Tibetan paper

48 x 26

.

.

.

show thumbnails